Banner Danh Muc Bom Chim Nuoc Thai Franklin

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI FRANKLIN – Wastewater Pumps

Bơm chìm nước thải Franklin được nhập khẩu trực tiếp từ Itlay. Có nhiều dòng bơm chìm nước thải thoát nước, bơm chìm nước thải cánh cắt rác. Phù hợp với nhiều mục đich sử dụng của khách hàng.

Bơm chìm nước thải Franklin

Bơm Franklin model 32FWS-V

Bơm chìm nước thải Franklin

Bơm Franklin model 40FWS-V

Bơm chìm nước thải Franklin

Bơm Franklin model 50FWC-M

Bơm chìm nước thải Franklin

Bơm Franklin model 50FWC-V

Bơm chìm nước thải Franklin

Bơm Franklin model 50FWS-V

Bơm chìm nước thải Franklin

Bơm Franklin model 65FWC-M

Bơm chìm nước thải Franklin

Bơm Franklin model 65FWC-V

Bơm Franklin ED/EDV Series

Bơm Franklin model ED5

Bơm Franklin ED/EDV Series

Bơm Franklin model ED9

Bơm Franklin ED/EDV Series

Bơm Franklin model EDV5

Bơm Franklin ED/EDV Series

Bơm Franklin model EDV7

Bơm Franklin ED/EDV Series

Bơm Franklin model EDV9

Bơm Franklin EGN Series

Bơm Franklin model EGN11

Bơm Franklin EGN Series

Bơm Franklin model EGN15

Bơm Franklin EGN Series

Bơm Franklin model EGN4

Bơm Franklin EGN Series

Bơm Franklin model EGN5

Bơm Franklin EGN Series

Bơm Franklin model EGN7

Bơm Franklin EGN Series

Bơm Franklin model EGN9