Banner Bom Franklin Da Tang Canh

BƠM FRANKLIN ĐA TẦNG CÁNH – Vertical multistage pumps

Bơm Franklin đa tầng cánh bằng Inox được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Italy. Bơm có các dòng VR (trục đứng đa tầng cánh), MH Series (Trục ngang đa tầng cánh), MHsp (Trục ngang đa tầng cánh tự mồi)
Bơm Franklin đa tầng cánh thường được sử dụng vào các lĩnh vực cấp nước, tăng áp cho toàn nhà, nhà máy xí nghiệp, bù áp cứu hoả…

Bơm Franklin VR Series

Bơm Franklin model 10VR

Bơm Franklin MH Series

Bơm Franklin model 15MH

Bơm Franklin VR Series

Bơm Franklin model 15VR

Bơm Franklin VR Series

Bơm Franklin model 1VR

Bơm Franklin MH Series

Bơm Franklin model 20MH

Bơm Franklin VR Series

Bơm Franklin model 20VR

Bơm Franklin VR Series

Bơm Franklin model 30VR

Bơm Franklin MH Series

Bơm Franklin model 3MH

Bơm Franklin MHsp Series

Bơm Franklin model 3MHsp

Bơm Franklin VR Series

Bơm Franklin model 3VR

Bơm Franklin VR Series

Bơm Franklin model 45VR

Bơm Franklin MH Series

Bơm Franklin model 5MH

Bơm Franklin MHsp Series

Bơm Franklin model 5MHsp

Bơm Franklin VR Series

Bơm Franklin model 65VR

Bơm Franklin VR Series

Bơm Franklin model 6VR

Bơm Franklin VR Series

Bơm Franklin model 95VR

Bơm Franklin MH Series

Bơm Franklin model 9MH