Bơm Franklin Ly Tâm Trục Ngang

BƠM FRANKLIN LY TÂM TRỤC NGANG – Centrifugal Pumps

Bơm Franklin trục ngang sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Italy. Bơm sử dụng động cơ tiêu chuẩnn IE3 hiệu suất cao. Bơm đạt được một số tiêu chuẩn như: ErP 547/2012; 640/2009. Bơm Franklin trục ngang bao gồm các dòng FNC, FNE, và FNS

Bơm Franklin FNC Series

Bơm Franklin Model FNC 32

Bơm Franklin FNC Series

Bơm Franklin Model FNC 40

Bơm Franklin FNC Series

Bơm Franklin Model FNC 50

Bơm Franklin FNC Series

Bơm Franklin Model FNC 65

Bơm Franklin FNC Series

Bơm Franklin Model FNC 80

Bơm Franklin FNS Series

Bơm Franklin Model FNS 32

Bơm Franklin FNS Series

Bơm Franklin Model FNS 40

Bơm Franklin FNS Series

Bơm Franklin Model FNS 50

Bơm Franklin FNS Series

Bơm Franklin Model FNS 65

Bơm Franklin FNS Series

Bơm Franklin Model FNS 80

Bơm Franklin ICC Series

Bơm Franklin Model ICC 100

Bơm Franklin ICC Series

Bơm Franklin Model ICC 125

Bơm Franklin ICC Series

Bơm Franklin Model ICC 150

Bơm Franklin ICC Series

Bơm Franklin Model ICC 32

Bơm Franklin ICC Series

Bơm Franklin Model ICC 40

Bơm Franklin ICC Series

Bơm Franklin Model ICC 50

Bơm Franklin ICC Series

Bơm Franklin Model ICC 65

Bơm Franklin ICC Series

Bơm Franklin Model ICC 80