PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN TẠI APTVIETNAM.COM.VN

Toàn bộ máy bơm Franklin đều được giao hàng tại chân công trình của khách hàng. Theo hạng mục và số lượng bơm trong hợp đồng.

Trường hợp, khách hàng cần gấp cần hàng nhanh, tiền vận chuyển sẽ được thoả thuận chi tiết khi lên đơn hàng hoặc hợp đồng.