Banner Danh Muc Bom Truc Ngang Roi Truc

BƠM FRANKLIN LY TÂM RỜI TRỤC – End Suction Centrifugal Pumps

Bơm Franklin rời trục là dòng bơm chuyên dành cho công nghiệp. Đầu bơm được nhập khẩu từ Italy hoặc Singapore. Bơm đạt được một số tiêu chuẩn như: ErP 547/2012; 640/2009 (giành cho motor tiêu chuẩn IE3; UNI EN 733 (DIN 24255). Phần bích kết nối theo tiêu chuẩn EN1092-2 phù hợp với hầu hết hệ thống đường ống tại Việt Nam. Bơm có thể lắp ráp tại Việt Nam và ghép với các dòng động cơ khác để tiết kiệm chi phí.

Bơm Franklin FNE Series

Bơm Franklin Model FNE 32

Bơm Franklin FNE Series

Bơm Franklin Model FNE 40

Bơm Franklin FNE Series

Bơm Franklin Model FNE 50

Bơm Franklin FNE Series

Bơm Franklin Model FNE 65

Bơm Franklin FNE Series

Bơm Franklin Model FNE 80

Bơm Franklin INH Series

Bơm Franklin Model INH 100

Bơm Franklin INH Series

Bơm Franklin Model INH 125

Bơm Franklin INH Series

Bơm Franklin Model INH 150

Bơm Franklin INH Series

Bơm Franklin Model INH 200

Bơm Franklin INH Series

Bơm Franklin Model INH 250

Bơm Franklin INH Series

Bơm Franklin Model INH 300

Bơm Franklin INH Series

Bơm Franklin Model INH 32

Bơm Franklin INH Series

Bơm Franklin Model INH 40

Bơm Franklin INH Series

Bơm Franklin Model INH 50

Bơm Franklin INH Series

Bơm Franklin Model INH 65

Bơm Franklin INH Series

Bơm Franklin Model INH 80

Bơm Franklin ISC Series

Bơm Franklin Model ISC 100

Bơm Franklin ISC Series

Bơm Franklin Model ISC 125

Bơm Franklin ISC Series

Bơm Franklin Model ISC 150

Bơm Franklin ISC Series

Bơm Franklin Model ISC 200

Bơm Franklin ISC Series

Bơm Franklin Model ISC 250

Bơm Franklin ISC Series

Bơm Franklin Model ISC 300

Bơm Franklin ISC Series

Bơm Franklin Model ISC 350

Bơm Franklin ISC Series

Bơm Franklin Model ISC 50