BƠM FRANKLIN EGN SERIES – Submersible Drainage Pump for Clean Water

Bơm Franklin EGN Series là dòng bơm chìm thoát nước mưa, hố pit. Bơm được thiết kế có thể hút cạn nước dưới hố. Bơm được nhập khẩu trực tiếp từ Italy và có lựa chọn kèm phao báo cạn hoặc không.

Bơm Franklin EGN Series

Bơm Franklin model EGN11

Bơm Franklin EGN Series

Bơm Franklin model EGN15

Bơm Franklin EGN Series

Bơm Franklin model EGN4

Bơm Franklin EGN Series

Bơm Franklin model EGN5

Bơm Franklin EGN Series

Bơm Franklin model EGN7

Bơm Franklin EGN Series

Bơm Franklin model EGN9